NGÀNH CÔNG NGHIỆP KIM CƯƠNG CỦA ISRAEL

Ngành công nghiệp kim cương của Israel là một trong những trung tâm kim cương quan trọng nhất và lớn nhất trên toàn thế giới Credit: Yankele Ngành công nghiệp kim cương Israel là một trong những trung ...

CÁCH ĐẦU TƯ KIM CƯƠNG ĐỂ CÓ LỢI NHUẬN

Đồ Cổ hoặc những bức tranh , là những kênh đầu tư siêu lợi nhuận cho giới siêu giàu Nói về một khoản đầu tư vững chắc: giá trị của một viên kim cương hồng Argyle đã tăng 500% trong 20 năm...